Saimniecībā tiek izrādītas īpašas rūpes par tās teritorijā sastopamajiem dabas retumiem: smaržīgo naktsvijoli (Platanthera bifolia), Baltijas dzegužpirkstīti (Dactylorhiza baltica), čemurziežu dižtauriņu (Papilio machaon). Vienlaikus prioritāra attiecībā pret saimniecisko darbību ir savvaļas putnu dzīve, ligzdošana. Tāpēc saimniecības teritorijā ir sastopama samērā liela putnu daudzveidība, kas vienlaikus ļauj izvairīties no ķimikāliju lietošanas kultūraugu kaitēkļu apkarošanai. Ar aizsargājamo dzīvnieku un augu sugām var iepazīties šeit.