Saimniecības pirmsākumi ir meklējami 1989. gada 20. septembrī, kad ar Cēsu rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu Nr. 154 tika apstiprināts Straupes ciema Tautas deputātu padomes izpildkomitejas 1989. gada 18. jūlija lēmums Nr. 11 par zemnieku saimniecības „Jaunbirzgaļi” izveidošanu.

Savukārt Latvijas Uzņēmumu reģistrā z/s „Jaunbirzgaļi” tika reģistrēta 1995. gada 22. februārī par galvenajiem darbības virzieniem izvirzot augļkopību, produkcijas pārstrādi un tirdzniecību.

Pēc vairākkārtējām izmaiņām šībrīža saimniecības platība ir 15,91 ha.

Spiediet šeit lai uzzinātu mazliet vairāk informācijas par mums