Reģistrācijas Nr. 44101019012

Juridiskā un faktiskā adrese: „Jaunbirzgaļi”, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152

Banka: SEB, konta Nr. LV74UNLA0050022103297

+371 29171264

Jānis - Ražošanas, realizācijas, sadarbības jautājumi Krišjānis Artis - Mājaslapas izveide un uzturēšana